تولیدکننده ابر

مموری فوم – تولیدکننده ابر و اسفنج جاجرود

 

 

مموری فوم ماده ای پلی اورتان با دانسیته و چگالی بالا می باشد.
مموری فوم نرم با دانسیته بالا در واکنش به دریافت گرمای بدن ، در کمتر از چند دقیقه تغییر حالت داده و شکل بدن را به خود می گیرد از این حیث فوم هوشمند نیز نام دارد.استفاده از مموری فوم در بالش و تشک های طبی سبب می شود تا پس از دریافت گرمای بدن و شکل گیری متناسب و حالت بدن فرد فشار از روی ستون فقرات و کمر برداشته شود . مموری فوم به کار رفته در بالش های طبی با افزایش میزان گردش خون در ناحیه گردن و کاهش فشار روی مهره های گردن و تا حد زیادی درد را کاهش می دهد .