تولیدکننده ابر

صنعت مبلمان – تولیدکننده ابر و اسفنج جاجرود

 

 

صنعت مبلمان در ایران از چند سال پیش تاکنون پیشرفت های قابل قبولی داشته است در همین راستا اسفنج جاجرود حرکت رو به رشدی را آغاز نموده است . اسفنج جاجرود همواره در زمینه های مختلف با کشورهای همسایه جهان همکاری داشته و امروزه با گسترده شده فضای ارتباطی و اجتماعی در دهکده جهانی محصولات متنوعی برای استفاده دراختیار مشتریان عزیز قرارداده است .