تولیدکننده ابر

اسفنج طرح دار – تولیدکننده ابر و اسفنج جاجرود

 

 

اسفنج طرح دار

شرکت تولیدی اسفنج جاجرود قادر به انجام کلیه طرح ها بر روی اسفنج با استفاده از بهترین و به روزترین دستگاه های اروپایی می باشد.

این گونه طرح ها در دانسیته ها و ابعاد مختلف قابل اجرا می باشد.